Květina | Serafin bylinyKvětina | Serafin byliny

Reklamace

Zákazníkům se vždy snažíme vyjít vstříc a proces reklamace pokud možno co nejvíce usnadnit. Lhůta pro vyřízení reklamace je ze zákona 30 dní, snažíme se však každou reklamaci vyřizovat bez zbytečných odkladů.

Základní podmínky

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Pokud k vám zásilka dorazí poškozená, nebo zjevně otevřená a znovu zalepená, zásilku nepřebírejte. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, mechanickým opotřebením a na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady. Zákazník může požadovat úhradu nákladů vzniklých při uplatnění reklamace. Předpokladem vzniku nároku na úhradu nutných nákladů je uplatnění reklamace a uznání vady ze strany prodejce.

Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Postup reklamace

Vytiskněte si reklamační formulář
Přiložíte jej k dokladu o koupi a zašlete v balíčku společně s reklamovaným zbožím. Kompletní reklamované zboží (nikoliv pouze poškozenou část) zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození.
Případné dotazy směřujte na reklamace@serafinbyliny.cz
Stáhnout formulář (.docx)
Při zadávání reklamace si můžete zaškrtnout možnost řešení reklamace.
Zákazník má právo na:
Dodání nové věci bez vad
Slevu z kupní ceny
Nárok na vrácení peněz v případě odstranitelné vady má zákazník jen když se vada opakovaně vyskytne i po opravě produktu.
V případě neodstranitelné vady má zákazník právo na:
Dodání nové věci bez vad
Přiměřené slevy z kupní ceny
Právo na odstoupení od smlouvy – vrácení peněz
Reklamované zboží společně s formulářem zašlete na adresu
Serafin – byliny s. r. o.
Kraslická 2130
356 01 Sokolov
Česká republika
Chcete zboží reklamovat v jedné z poboček našich Andělských Apatyk?
S sebou postačí mít doklad o koupi a vyplněný reklamační formulář. Pracovník apatyky zboží prozkoumá a může o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech by měl rozhodnout do tří pracovních dnů. Pokud bude k rozhodnutí potřeba odborné posouzení, reklamace bude splněna do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace na apatyce bude kupující vyrozuměn pomocí SMS, v případě zaslání reklamovaného zboží na adresu společnosti bude kupujícímu zaslán email.

Andělská apatyka Serafin v Praze

Šafaříkova 16, Praha 2
Detail
Sídlo - Andělská apatyka Serafin v Praze | Serafin byliny

Andělská apatyka Serafin v Karlových Varech

Zeyerova 1116/17, Karlovy Vary
Detail
Sídlo - Andělská apatyka Serafin v Karlových Varech | Serafin byliny

Andělská apatyka Serafin v Sokolově

Malé náměstí 2270, Sokolov
Detail
Sídlo - Andělská apatyka Serafin v Sokolově | Serafin byliny

Andělská apatyka Serafin v Ostravě

Jurečkova 3 Ostrava
Detail
Sídlo - Andělská apatyka Serafin v Ostravě | Serafin byliny
Potřebujete poradit s vašimi bolístkami?
Nahrajte nám zprávu na Whatsapp (tel. číslo +420 720 680 451). Sdělte nám, co vás trápí a nezapomeňte uvést váš věk a jaké užíváte léky. Rádi se Vám ozveme.
Případně můžete zaslat dotaz na poradna@serafinbyliny.cz nebo kontaktovat některou z našich poradkyň.
Odborné poradenství